داران وب سایت

همه می گویند بازنشستگی، ما می گوییم آسودگی

با سرمایه گذاری درست، مسیر بازنشستگی خود را کوتاه کنید.

برای آینده خود سرمایه گذاری کنید

داران، با پیشنهاد مناسب‌ترین برنامه برای یک بازنشستگی لذتبخش، به شما نشان می‌دهد که آیا مسیر درستی برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده‌اید یا خیر...

vase

شروع سرمایه گذاری

هر چه زودتر و منظم تر برای بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنید، سرمایه بیشتری را برای برداشت در زمان بازنشستگی خواهید داشت.

تداوم و برنامه ریزی

با توجه به افزایش حقوقتان سرمایه گذاری ماهانه خود را افزایش دهید تا در زمان بازنشستگی سرمایه بیشتری را در اختیار داشته باشید.

نزدیک شدن به بازنشستگی

طبق برنامه پیش بینی شده، سرمایه خود را در موعد بازنشستگی یا زمانی زودتر از آن برداشت کنید.

retirment

تفاوت سرمایه گذاری سنتی و پیشنهادی

آیا شما هم در سرمایه گذاری بازنشستگی خود دارای فاصله مالی هستید؟ در جزئیات ببینید که فاصله مالی چگونه می تواند شما را از رسیدن به هدف هایتان در بازنشستگی باز دارد.

دانلود اپلیکیشن

تورم، مالیات و سایر هزینه‌های پیش بینی نشده، می‌تواند سرمایه گذاری شما برای بازنشستگی را به چالش بکشد. از این رو، بیشتر افرادی که برنامه های مالی متداول و سنتی را برای بازنشستگی خود دنبال می کنند، ممکن است در زمان بازنشستگی، فاصله زیادی با هدف‌هایی که نعیین کرده اند داشته باشند؛ فاصله‌ای که بین پس انداز سنتی و سرمایه گذاری بهینه بوجود می‌آید.

retirment

پس انداز سنتی

اگر با برنامه‌های سنتی برای بازنشستگی خود پس انداز کنید، احتمالا در موعد بازنشستگی (با توجه به تورم و سایر هزینه‌های پیش بینی نشده)، به بخشی از اهداف خود نمی رسید.

نرخ صعودیِ فاصله‌ی مالی سرمایه گذاری سنتی با سرمایه گذاری اصولی

هر چه دیرتر تغییر برنامه خود را شروع کنید، فاصله مالی بین سرمایه گذاری سنتی و سرمایه گذاری که باید داشته باشید، بیشتر شده و مدیریت آن مشکل‌تر خواهد شد.

سرمایه گذاری پیشنهادی داران

با توجه به قرارگیری دارایی های شما در بازارهای مختلف، رشد خالص این دارایی‌ها نسبت به پس انداز سنتی، مقدار بیشتری خواهد بود. این نوع سرمایه گذاری، به شما کمک می‌کند تا طبق استانداردهای موجود، به گونه‌ای سرمایه گذاری کنید که در زمان بازنشستگی، به سرمایه ده برابری حقوق سالانه خود برسید.

برنامه داران، برای سرمایه‌گذاری بازنشستگی شما

app
app

برای بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنید