داران وب سایت

قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از اپلیکیشن و خدمات داران

ماده 1- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح ذیل است:

1-1- شرکت: منظور شرکت داران سرمایه دوران است.

2-1- داران: خدمات نرم افزاری و غیر نرم افزاری که توسط شرکت به کابران ارائه می‌شود.

3-1- کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی است که از خدمات داران استفاده می‌کند.

4-1- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی‏، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی‏، قوانین عادی، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر موضوع قرارداد.

ماده۲- شرایط استفاده

1-1- در صورت بروز ایراد در احراز هویت و دزدی هویت حساب مسدود خواهد شد.

2-1- مسئولیت نگهداری و امنیت نام کاربری و رمز انتخابی با کاربر است.

3-2- مالکیت فکری

داده‌هایی مثل ویدئو، عکس، نرم افزار، متون، تصاویر، گراف‌ها و نمودارها و فایل‌های صوتی یا مواردی دیگر است که متعلق به “ داران” است. “محتوا “حق استفاده، فروش و ... در اختیار داران است.

4-2- عدم وجود پیشنهاد یا مشاوره مالی

تمام داده‌های در اختیار مهمان‌ها صرفا نمایش اطلاعات هست و هیچ گونه پیشنهاد یا مشاوره مالی نیست.
برای کاربران اطلاعات نمایشی پیشنهاد نیست و در صورت استفاده از بعضی خدمات می‌تواند مشاوره محسوب شود. هیچ یک از اطلاعات دعوت به خرید یا پیشنهاد و هیچ گونه اوراق بهادار( صندوق،سهام و ... ) نیست.

5-2- عدم وجود تضمین، عدم استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نمایش داده شده صرفا اطلاعات در دسترس عموم هست. هیچ‌گونه تضمینی در سودآوری نیست و مسئولیت‌های ضررهای احتمالی با “داران” نیست. جملات آینده‌نگرانه پیش‌بینی‌هایی از تحلیلگران هستند و امکان اشتباه بودن آنها هست. و هیچ مسئولیتی با “داران” نیست. به دلیل تغییرات ثانیه‌ای شرایط بازار هر قسمتی از تحلیل‌ها و اطلاعات فقط در همان لحظه اعتبار دارند. مسئولیت استفاده نا به جا با “داران” نیست.

6-2- خدمات رتبه‌بندی

خدمات رتبه‌بندی دیگر شرکت‌ها صرفا توسط “داران” محاسبه می‌شود و ممکن است با روابطی که دیگران برای رتبه بندی استفاده می‌کنند متفاوت باشد.

7-2- عدم وجود اطمینان در صحت تمامی اطلاعات

“داران” صحت تمامی اطلاعات را تایید نمی‌کند و مسئولیت تصمیم براساس اشتباهات احتمالی در داده‌ها با کاربر است. لینک‌های ورود به سایت‌های دیگر صرفا برای دسترسی است و “داران” خدمات آنها را تایید یا رد نمی‌کند